Terminal (2018) เธอล่อ จ้องฆ่า

views
0%

ในใจกึ่งกลางที่มืดมากของเมืองที่กว้างขวางและไม่เผยตัวมือสังหารสองคนทำภารกิจที่น่าขนลุก ดูหนังออนไลน์ อาจารย์ต่อสู้กับลักษณะการป่วยที่รุนแรง แล้วก็นักการภารโรงลึกลับรวมทั้งบ๋อยที่สอดรู้สอดเห็นส่งผลให้เกิดชีวิตการครองเรือนที่อันตราย ผลปรากฏว่าของการฆาตกรรมคลี่คลายในยามวิกาล เมื่อชีวิตของพวกเขาเกี่ยวเนื่องด้วยมือของคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ร้ายลึกลับที่ตั้งจิตใจจะแก้เผ็ด

Added on: สิงหาคม 25, 2021