Children of the Sea (2019) รุกะผจญภัยโลกใต้ทะเล

views
0%

ดูหนังออนไลน์

รุกะ อุมิ และ โซระ มีความสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในทะเลได้ ในเวลาเดียวกันก็มีอุกกาบาตตกลงมา และเกิดปรากฏการที่ปลาหายไปจากท้องทะเล ทั้งสามจึงร่วมมือกันออกผจญภัยไปในโลกใต้สมุทร เพื่อปกป้องเหล่าสัตว์น้ำจากมหันตภัย

Children of the Sea (2019) รุกะผจญภัยโลกใต้ทะเล

Category: anime
Added on: กันยายน 11, 2021